in dialoog

In de afgelopen 2 jaar is gebleken in de GGZ, dat het houden van open dialoog gesprekken een uitermate succesvolle manier is om verbinding te maken en/of te herstellen voor clienten met psychiatrische problematiek en hun netwerk. Deze positieve ervaringen hebben mij ertoe bewogen om ook op andere plekken open dialoog gesprekken te gaan organiseren. Er is behoefte en noodzaak hiertoe. Kinderen & volwassenen ervaren te worden geleefd. Ze voelen zich onvoldoende gehoord en/of gezien waardoor de verbinding met elkaar in gevaar komt of definitief wegvalt. Dat kan een moment zijn waarbij je voor jezelf, voor een familielid, collega, vriend of vriendin aan een open dialoog gesprek kunt denken. Maar ook wanneer je professioneel contact hebt met een leerling, werknemer of client en daarbij vast dreigt te lopen, kun je overwegen om een open dialoog gesprek te organiseren.

Iedereen kan zo’n gesprek organiseren. De aanleiding voor een of meerdere gesprekken kan zeer verschillend zijn. Er kan een verstoorde relatie binnen je gezin of familie zijn die om aandacht vraagt. Binnen het werk word je geconfronteerd met een situatie waarin de relatie met jouw werkgever of collega(‘s) verstoord is. Of binnen jouw school of opleiding ervaar je dat jij (of jouw kind) vastloopt en zoek je manieren om de verbinding weer te herstellen.

Wanneer iemand contact en/of hulp zoekt, wordt zo snel mogelijk een gesprek gepland. Dat kan bij jou thuis zijn, op je werk, de school of op een andere passende plek zijn. Degene die hulp zoekt wordt gevraagd welke naasten kunnen aansluiten bij het gesprek. Dat kan gaan om familieleden, vrienden, een leraar of collega enzovoort. In de loop van de gesprekken kan de samenstelling van het netwerk veranderen al naar gelang de behoefte.

De open dialoog gesprekken concentreren zich in eerste instantie in regio Zuid-Oost Brabant (Eindhoven – Den Bosch – Tilburg – Helmond). In samenwerking met open dialoog collega’s wordt het dialoog team aan jou voorgesteld. Ook buiten de regio is er een actief netwerk. Inmiddels is een groot aantal collega’s in heel Nederland opgeleid in het open dialoog gedachtengoed. De verbinding met hen in jouw eigen regio is snel gelegd.

Het bevorderen van de dialoog tussen de betrokken personen staat voorop. Er wordt veel tijd genomen om verschillende perspectieven naar boven te halen en nieuwe ideeën te laten ontstaan. Overhaaste oplossingen worden daarbij vermeden. De open dialoog leden worden toegankelijke gesprekspartners die samen met het netwerk zoeken naar de deskundigheid die het meest ondersteunend is.

In het open dialoog gesprek zijn minimaal twee professionals aanwezig. Zij stellen open vragen die de leden van het netwerk stimuleren om woorden te vinden voor hun gevoelens, ervaringen en om wensen uit te spreken. Deze uitwisseling roept bij de open dialoog leden ook emoties, twijfel of zorgen op maar ook wellicht ideeën over wat mogelijk helpend kan zijn. Dit kunnen de leden direct in het gesprek naar voren brengen. Maar zij kunnen ook de behoefte voelen om hun gedachten eerst met de andere open dialoog leden te delen. Dat doen ze dan ter plekke in het gesprek waarbij de aanwezigen kunnen luisteren en erop reageren. Alles gebeurt in bijzijn van alle betrokkenen “Nothing about you, without you” is het motto.

Enkele belangrijke principes:

  1. Er is snel contact: binnen 24 uur na aanmelding zal het eerste contact met jou, als aanvrager worden gelegd, met het doel om op zeer korte termijn een open dialoog gesprek te organiseren.
  2. Het netwerk wordt vanaf de eerste bijeenkomst actief betrokken.
  3. Flexibiliteit en mobiliteit: de duur, plaats en inhoud van gesprekken naar behoefte;
  4. Psychologische continuïteit: zelfde open dialoog leden ongeacht plaats en tijd;
  5. Tolerantie voor onzekerheid/niet-weten: geen voorbarige conclusies en/of oplossingen;
  6. Dialogisme en polyfonie: het bevorderen van dialoog tussen alle verschillende perspectieven staan centraal.